Algemeen

Bij de ontwikkeling van internet of intranet toepassingen komt heel wat kijken. De eindgebruiker ziet enkel het resultaat op zijn scherm. Wat de eindgebruiker niet ziet, en uiteraard niet hoeft te zien, is bepaalde broncode die het mogelijk maakt dat men via het internet bv. een gegevensbestand kan inlezen of wijzigen, een formulier met klantgegevens kan verzenden, een bestand kan opladen, besturingsknoppen kan aanklikken,...

We bieden u volgende toepassingen en services
 • Business Tools: offertes, orders, facturatie, klantenbeheer,...
 • Ontwerp websites
 • Ontwerp databases
 • e-commerce toepassingen
 • Cloud services, hosting op eigen servers

 Development

We zijn gespecialiseerd in volgende ontwikkelomgevingen
 • CFML
 • XML
 • HTML
 • SQL
 • Javascript
 • JQuery
 • CSS

 Stappenplan

Actieplan: samen met u werken we een actieplan uit voor de uitvoering van uw project. Dit actieplan vermeldt onder andere de benodigde technieken, het doel en de doelgroep. Dit plan zal als leidraad worden gebruikt voor het bouwen van uw project.
Structuur: vervolgens wordt de structuur van uw project uitgetekend. Welke zijn de verschillende onderdelen van het project? Het is in uw en ons belang om de structuur zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te houden.
Analyse: aan de hand van de op dat ogenblik beschikbare informatie, maken we een analyse van uw project. Deze analyse toont hoe het project er uit zou kunnen zien in zijn uiteindelijke vorm. Aanpassingen aan uw wensen zijn steeds mogelijk.
Ontwikkeling: nadat de analyse door u werd goedgekeurd, starten we met het bouwen van uw project.
Testomgeving: tijdens de testfase kan u uw project bekijken op een afgeschermd deel van het internet. Inhoudelijke en vormelijke aanpassingen blijven nog steeds mogelijk.
Oplevering: na uw goedkeuring wordt uw project on line gezet.
 
 
   
 
  © 2003 - 2024 R-eBus C&D BV - Disclaimer